Lesreglement

Lesreglement 2021

 1. De tennislessen worden verzorgd door BYMYS. BYMYS betaalt baanhuur aan LTC Vathorst. 

 2. Het volgen van tennislessen is alleen mogelijk op voorwaarde dat men lid is van LTC Vathorst.

 3. De tennislessen vinden plaats op het tennispark van LTC Vathorst. Per jaar zijn er drie periodes van 12 weken waarin je les kan nemen.

 4. Tijdens vakanties en feestdagen wordt er geen lesgegeven, uitzonderingen daargelaten. De les data is te vinden op www.ltcvathorst.nl.

 5. Een lesuur duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten inspeeltijd en 50 minuten lestijd door de train(st)er.

 6. De indeling van de groepen wordt gedaan door de trainer, zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de deelnemer.

 7. Als de deelnemer verhinderd is, telt deze les als gegeven. Graag van tevoren afmelden. Het is niet mogelijk om deze les op een ander moment in te halen of deze les door derden te laten volgen.

 8. Wanneer lessen uitvallen door verhindering van de train(st)er worden de lessen ingehaald of waargenomen door een bevoegd train(st)er.

 9. Als vanwege weersomstandigheden de banen niet bespeelbaar zijn dan geeft de train(st)er dit door. Indien er lessen uitvallen dan geldt dat de eerste training wordt ingehaald en is en de volgende les voor de cursist. Bij 12 lesweken worden er 11 lessen gegarandeerd. Indien er aan het eind van het seizoen geen mogelijkheid voor een reguliere les is, zal de les in de vorm van een clinic worden ingehaald. Daarnaast geldt voor de jeugd dat bij lesuitval er twee lessen theorie- en vaardigheidstraining in een lesperiode kunnen worden gegeven.

 10. Voor aanvang van de eerste les, dient de betaling, via de betaallink, te worden voldaan.

 11. Het volgen van de tennislessen is op eigen risico. De train(st)er kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit de tennislessen. Bij ziekte of blessures is er geen mogelijkheid tot restitutie van de lesgelden.

 12. Aanmelding voor lessen houdt in dat men akkoord gaat met het lesreglement van BYMYS. Voor vragen kan je mailen naar sportBYMYS@gmail.com