Lesreglement

Lesreglement 

 • De tennis- en padel lessen worden verzorgd door BYMYS.

 • BYMYS betaalt voor de trainingen baanhuur aan LTC Vathorst. 

 • Het volgen van tennislessen is alleen mogelijk op voorwaarde dat je lid bent van LTC Vathorst.

 • De lessen vinden plaats op het tennispark van LTC Vathorst. Per jaar zijn er drie periodes van 12 weken waarin je les kunt nemen; aanvang in januari, april en september.

 • Tijdens vakanties en feestdagen wordt er geen lesgegeven, uitzonderingen daargelaten. De lesdata zijn hier te vinden.

 • Een tennisles duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten inspeeltijd en 50 minuten lestijd is. Een padelles duurt 45 minuten, waarvan 5 minuten inspeeltijd en 40 minuten lestijd is..

 • De indeling van de groepen wordt gedaan door de trainer, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de wensen van de deelnemer.

 • Als de deelnemer verhinderd is, telt deze les als gegeven. Graag van tevoren afmelden. Het is niet mogelijk om deze les op een ander moment in te halen of deze les door derden te laten volgen.

 • Wanneer lessen uitvallen door verhindering van de trainer worden de lessen ingehaald of waargenomen door een bevoegd trainer.

 • Als vanwege weersomstandigheden de banen niet bespeelbaar zijn dan geeft de trainer dit door. Indien er lessen uitvallen dan geldt dat de eerste training wordt ingehaald. Valt de les een tweede keer uit, dan komt deze te vervallen. Bij 12 lesweken worden er 11 lessen gegarandeerd. Indien er aan het eind van het seizoen geen mogelijkheid voor een reguliere les is, zal de les in de vorm van een clinic worden ingehaald.

 • Daarnaast geldt voor de jeugd dat bij lesuitval er twee lessen theorie- en vaardigheidstraining in een lesperiode kunnen worden gegeven. Deze worden gegeven in de kantine van LTC Vathorst.

 • Voor aanvang van de eerste les, dient de betaling via de betaallink te worden voldaan.

 • Het volgen van de lessen is op eigen risico. De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit de lessen. Bij ziekte of blessures is er geen mogelijkheid tot restitutie van de lesgelden.

 • Aanmelding voor lessen houdt in dat men akkoord gaat met het lesreglement van BYMYS.

Voor vragen graag mailen naar sportBYMYS@gmail.com