Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA)

Voor barvrijwilligers geldt de wettelijke verplichting om de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) te volgen. Handhaving van deze verplichting is strikt en wordt door de gemeente Amersfoort gedaan. We vragen je daarom om via www.nocnsf.nl/iva door middel van het beantwoorden van 20 meerkeuzevragen deze IVA-instructie te volgen.

Hoe werkt het?
Voordat  je de instructie gaat starten,  moet je jouw naam en emailadres invoeren én het emailadres en naam van de vereniging. Kies 'barcommissie' en iva@ltcvathorst.nl. Zo krijg je na het doorlopen van de 20 vragen een gepersonaliseerd certificaat in jouw mailbox. Als vereniging ontvangen wij ook direct een kopie. Hiermee heb jij dan voldaan aan deze wettelijke verplichting. Je kunt dit certificaat ook verstrekken aan eventuele andere verenigingen waar je als vrijwilliger optreedt.