Lesreglement

 1. De tennislessen worden verzorgd door BYMYS. BYMYS betaalt baanhuur aan LTC Vathorst.
 2. Het volgen van tennislessen is alleen mogelijk op voorwaarde dat men lid is van LTC Vathorst.
 3. De tennislessen vinden plaats op het tennispark van LTC Vathorst. De wintercursus wordt gegeven in de periode van september t/m december en omvat 12 lessen. De zomercursus wordt gegeven in de periode van januari t/m juli en omvat 24 lessen.
 4. Tijdens de vakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven, uitzonderingen daargelaten. De lesdata is te vinden op www.ltcvathorst.nl.
 5. Een lesuur duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten inspeeltijd en 50 minuten lestijd door de train(st)er.
 6. De indeling van de groepen wordt gedaan door de trainer, zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de cursist.
 7. Indien groepen niet compleet zijn, dan zal het aantal lessen of de hoogte van het lesgeld worden aangepast in overleg met de groep.
 8. Als de cursist verhinderd is, telt deze les als gegeven. Graag van te voren afmelden. Het is niet mogelijk om deze les op een ander moment in te halen of deze les door derde te laten volgen.
 9. Wanneer lessen uitvallen door verhindering van de trainer worden de lessen ingehaald of waargenomen door een bevoegd train(st)er.
 10. Als vanwege weersomstandigheden de banen niet bespeelbaar zijn dan geeft de trainer dit door. De lessen van de senioren en jeugd ( max. 2 lessen theorie- en vaardigheidstraining voor de jeugd ) vallen uit. Hierbij geldt dat de eerste training voor de cursist is en de volgende wordt ingehaald. Bij 24 lesweken wordt er 22 gegarandeerd. Indien er aan het eind van het seizoen geen mogelijkheid voor een reguliere les is, zal de les in de vorm van een clinic worden ingehaald.
 11. Het lesgeld dient na ontvangst van factuur binnen 14 dagen te worden betaald. Er is een mogelijkheid om in twee  termijnen te betalen, januari en september.
 12. Het volgen van de tennislessen is op eigen risico. De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit de tennislessen. Bij ziekte of blessures is er geen mogelijkheid tot restitutie.
 13. Aanmelding voor de winter en/of zomertennislessen houdt in dat men akkoord gaat met het reglement van BYMYS. Je wordt geplaatst voor lessen en dient de factuur te voldoen.


BYMYS
06-4437399
sportBYMYS@gmail.com