Nieuwe datum ALV donderdag 31 maart 2022

Helaas heeft de ALV van afgelopen donderdag 17 maart 2022 geen doorgang kunnen vinden vanwege een te lage opkomst (10% van de stemgerechtigde leden moet hiervoor aanwezig zijn). 

Op donderdag 31 maart 2022 om 20.00 uur zal er daarom opnieuw een ALV worden gehouden. Deze ALV zal, zoals de statuten aangeven, rechtsgeldige besluiten mogen nemen. 
Hierbij nodigt het bestuur elk lid uit om deel te nemen aan de ALV. De agenda en documenten van deze ALV zijn hier (achter de inlog) te vinden op de website.

Afscheid voorzitter en vice-voorzitter
Deze ALV wordt er afscheid genomen van Hans (voorzitter) en Frank (vice-voorzitter). Afgelopen donderdag hebben zij alvast een bloemetje ontvangen, om hen te bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. 

Nieuws Overzicht