Heb jij je al aangemeld voor de ALV van donderdag 17 maart?

De 14e Algemene Leden Vergadering vindt donderdag 17 maart 2022 om 20.00 uur plaats in het clubhuis aan de Olympus 26 te Amersfoort. Het is belangrijk dat je laat weten of je aanwezig zult zijn. Voor het nemen van besluiten is het belangrijk dat er voldoende senior leden aanwezig zijn bij de ALV.
Meld je snel aan via e-mail op: secretaris@ltcvathorst.nl.

De agenda van de ledenvergadering

  1. Opening
  2. Binnengekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen Algemene Leden Vergadering 25 maart 2021
  4. Notulen Bijzondere Algemene Leden Vergadering 16 september 2021
  5. Jaarverslagen 2021 (per commissie)
  6. Goedkeuring jaarrekening 2021 + begroting 2022
  7. Verslag kascommissie 2021 + benoeming kascommissie 2022
  8. Bestuurswisseling
  9. Rondvraag
  10. Einde

Alle bij deze ALV behorende documenten kunnen jullie vinden achter het inlogdeel op onze website.

Nieuws Overzicht