Dringend bestuursleden gezocht

Een succesvolle vereniging kan niet bestaan zonder bestuur
Als bestuur zijn we ontzettend trots op waar we nu staan als club. Met meer dan 700 leden heeft de vereniging een enorme groei doorgemaakt (in 2021 200 nieuwe leden!). We zijn financieel gezond en - mede door het werk van alle vrijwilligers achter de bar, schoonmaak, in de commissies en het bestuur – heerst er een fijne sfeer op de club. Toch maken we ons grote zorgen om het voortbestaan van de vereniging!

Zonder bestuur is er geen vereniging meer, dat laten we toch niet gebeuren?
Om een vereniging draaiende te houden zijn er tenminste nog 2 bestuursleden nodig, een voorzitter, een secretaris. Ideaal zou het zijn als er daarnaast nog 2 Algemeen Bestuursleden het bestuur zouden komen versterken met elk een specifieke portefeuille (vrb. sporttechnische zaken of bestuursleden voor tennis en padel). Dit zorgt voor een prima taakverdeling in het bestuur. Twee van de 5 bestuursleden zijn tijdens de vorige ALV in maart afgetreden en na de komende ALV zullen onze voorzitter Hans en vice-voorzitter Frank, hun bestuursfuncties neerleggen. Dat betekent dat alleen Marjolijn, als penningmeester, overblijft.

Marjolijn zoekt minimaal 2, maar liefst 4 leden, die het bestuur komen versterken
Bij voorkeur een mix van tennissers en padelspelers. Marjolijn vervult inmiddels zo’n 7 jaar de rol als penningmeester en blijft dit graag doen als lid van een nieuw stabiel bestuur! Dat kan alleen als zich nieuwe bestuursleden melden.

In het bestuur kun je invloed uitoefenen op het reilen en zeilen binnen de club. Uit ervaring weten de bestuursleden dat het leuk is om ook op  deze manier betrokken te zijn bij de vereniging!

Heb jij interesse?
Heb je interesse in een bestuursfunctie als voorzitter, secretaris of als algemeen bestuurslid, neem dan contact met ons op! Dit kan door een email te sturen naar bestuur@ltcvathorst.nl Uiteraard kan er dan een afspraak gemaakt worden, telefonisch, of persoonlijk op de club. Ook als je het graag samen met iemand wilt doen, dan is dit uiteraard mogelijk! 

Hoeveel tijd gaat het je kosten?
Als je de taken kunt verdelen onder bijvoorbeeld 5 bestuursleden, dan is het met de juiste taakverdelingen prima te doen. Er is sowieso 1 keer in de maand een bestuursvergadering; de ene maand met het bestuur, de andere maand met ook afgevaardigden van alle commissies. Verder worden er bijvoorbeeld ook ad hoc dingen afgestemd via de app. Een precieze tijdsindicatie geven is lastig, zeker ook omdat je niet weet wat er voor dingen gaan spelen. Bijvoorbeeld de steeds nieuwe regels in coronatijd vergen best wat meer tijd. Ook tijdens afwezigheid van een van de bestuursleden of tijdens drukke periodes kunnen we makkelijker taken van elkaar overnemen. Er wordt altijd rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden van elk bestuurslid, dat is het mooie van werken in een team.

We zijn allemaal lid van onze mooie sportvereniging. Maar een vereniging zonder bestuur heeft geen bestaansrecht. Dus wie oh wie komt Marjolijn versterken in het bestuur in 2022?

Sportieve groet, Hans, Frank en Marjolijn

Nieuws Overzicht