Meer Padelbanen in 2022

Afgelopen donderdag is met overgrote meerderheid door de leden gestemd voor de uitbreiding van onze vereniging met twee padelbanen.

Onze vereniging groeit. We hebben de afgelopen 1,5 jaar veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Een deel daarvan speelt tennis, maar het grootste deel speelt padel. 
Daarom is onderzocht of het mogelijk is het aantal padelbanen uit te breiden. Donderdag 16 september is een voorstel  tot uitbreiding voorgelegd aan de leden.

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) hebben de leden een toelichting gekregen op de nieuwe plannen.  Er is met overgrote meerderheid voorgestemd voor de uitbreiding van de padelbanen. Dit betekent dat er één tennisbaan plaats moet maken voor twee nieuwe padelbanen. Deze komen op de plaats van baan 7. 

We hopen in het eerste kwartaal  van 2022 de nieuwe banen gereed te hebben.

 

Nieuws Overzicht