Vertrouwenscontactpersoon

Wanneer je als lid van onze vereniging te maken krijgt met ongewenst gedrag is het belangrijk om te weten dat je terecht kunt bij onze vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor hulp, advies of gewoon een luisterend oor. De vertrouwenscontactpersoon luistert naar jouw verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om tot een oplossing van de problemen te komen. Ook biedt hij/zij een luisterend oor wanneer je je op een andere manier onveilig voelt of als je problemen wilt voorkomen.

Wat bedoelen we met ongewenst gedrag?
Met ongewenst gedrag bedoelen we seksuele intimidatie of seksueel overschrijdend gedrag, maar ook schelden, pesten, kwetsende opmerkingen, etc.  

Vertrouwenscontactpersoon LTC Vathorst
De vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging is Sylvia van Putten en per email bereikbaar op vcp@ltcvathorst.nl Je hoeft hierin geen informatie te geven. Alleen de melding dat je mij, als VCP, wilt spreken is voldoende. Via mail of telefoon maken wij dan een afspraak.

Wat mag je verwachten van de vertrouwenscontactpersoon?
De VCP biedt een luisterend oor. Wanneer daar aanleiding toe is, bespreekt de vertrouwenscontactpersoon de verschillende mogelijkheden met jou om je naar de juiste hulpverlener door te verwijzen. Dat kan zijn naar een vertrouwenspersoon, een klacht-/tuchtcommissie van de bond, het bestuur van de vereniging, een advocaat, de politie en/of andere hulpverleners.  
In principe worden hulpvragen vertrouwelijk behandeld maar als er sprake is van strafbare feiten of de vertrouwenscontactpersoon komt in gewetensnood bij geheimhouding kan hij/zij geen geheimhouding garanderen. Er gebeurt in ieder geval niets wat jij niet weet.

 

 Wat doet de vertrouwenscontactpersoon niet?

  • De VCP neemt je probleem niet over en lost het niet voor je op. De VCP staat naast je en bespreekt welke mogelijke oplossingen er zouden zijn zodat je een passende keuze kunt maken en kan je ondersteunen in het traject naar probleemoplossing.
  • De VCP doet dus zelf geen onderzoek naar waarheidsvinding.
  • De VCP is geen (professionele) hulpverlener en bij acute (psychische) nood is het beter professionele hulpverleners in te schakelen zoals de huisarts of - buiten kantooruren - de huisartsenpost. 

Hier vind je alle informatie over de functie en taakomschrijving van een vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersoon rapporteert 1 keer per jaar het aantal incidenten anoniem aan het bestuur.