Algemeen bestuurslid

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en betrokken vrijwilligers voor de functies van secretaris, algemeen bestuurslid en ledenadministrateur binnen LTC Vathorst.

Deze functies maken het voor jou als vrijwilliger mogelijk om je verder te ontwikkelen als verenigingslid. Daarnaast bieden deze functies jou de mogelijkheid de  vereniging op een andere manier te leren kennen en leer je ook andere leden kennen. Het is een manier om je verder te ontwikkelen binnen onze vereniging en kan je meedenken over het beleid van de vereniging.

Ons algemeen bestuurslid heeft aangegeven de huidige termijn vol te maken maar niet herkiesbaar te zijn voor een volgend termijn tijdens de ALV.

Uiteraard zal er kennisoverdracht plaatsvinden en word je uiteraard ingewerkt door de betrokken vrijwilliger die je gaat vervangen.

 

Doel van de functie:

Verricht ondersteunende taken voor het bestuur.

Plaats in de vereniging

Vormt samen met de voorzitter, penningmeester en secretaris het bestuur.

 

Taken:

·     Neemt deel aan bestuursvergaderingen;

·     Neemt diverse ondersteunende taken voor het bestuur op zich, zoals bijvoorbeeld het maken van de jaarplanning;

·     Is aanspreekpunt voor enkele commissies (dit zal in onderling overleg worden afgestemd);

·     Mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid van LTC Vathorst.

 

Kennis:

·     Bereidheid tot het zich verdiepen in de verenigingsprocessen.

 

Vaardigheden:

·     Communicatief

·     Samenwerken

·     Dienstverlenend

·     Betrokken

Vacatures Overzicht