Onze commissies zijn op zoek naar vrijwilligers!

Wij zijn een gezellige en leuke familievereniging en om dit te kunnen zijn, hebben wij vrijwilligers nodig. Zonder vrijwilligers is het lastig om activiteiten te organiseren en zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Op dit moment komt het organiseren van activiteiten steeds neer op dezelfde vrijwilligers. Wij doen dan ook een beroep op al onze leden om je in te zetten voor de vereniging door in een van onze commissies plaats te nemen.

Naast je tennis- en/of padel talent heb je misschien ook andere talenten die je in kan zetten voor onze vereniging. Door deel te nemen in een commissie leer je de vereniging ook op een andere manier kennen en leer je daarnaast ook andere leden kennen. Het is een manier om je verder te ontwikkelen binnen onze vereniging en om mee te denken met de vereniging. Een prettige bijkomstigheid, neem je deel in een van de commissies, dan word je vrijgesteld van het draaien van bardiensten.

Denk je ’ik wil wel wat doen, maar ik weet niet wat’ of ben je beschikbaar voor een aantal uren in het jaar of wil je liever een afgebakende activiteit doen, laat het de commissies weten waar je interesse in hebt. Zonder vrijwilligers kunnen wij geen activiteiten ontwikkelen en organiseren. Ouders van jeugdspelers die geen lid zijn, maar zich wel willen inzetten voor onze vereniging zijn welkom bij de jeugdcommissie maar uiteraard ook bij andere commissies.

De volgende commissies zijn op zoek naar versterking:

Communicatiecommissie:
Leden informeren door middel van een nieuwsbrief, actualisatie website en communicatie-uitingen via sociale media. Voor meer informatie omtrent de inhoud van deze activiteiten vertelt Marjolein Tetteroo je graag. Bereikbaar op e-mailadres: cc@ltcvathorst.nl

Evenementencommissie:
Het ondersteunen van de diverse commissies. Gedacht kan worden aan het organiseren van de afsluitende BBQ van de voor- of najaarscompetitie; een feestelijke afsluiting van de interne wintercompetitie. Het feestelijk aankleden van de kantine bijvoorbeeld tijdens de kerstperiode.

E-mailadres: bestuur@ltcvathorst (tijdelijk)

Jeugdcommissie:
Is onder andere verantwoordelijk voor de jeugdcompetitie, jeugdtoernooi en het organiseren van recreatieve jeugdactiviteiten. Mocht je meer over de activiteiten, tijdsbesteding, verdeling van taken willen weten. André, Rachel of Sanne vertellen je erg raag meer over…e-mailadres: jc@ltcvathorst.nl

Ledenservice:
Activiteiten verrichten en ontplooien voor het werven van nieuwe leden en het behouden van leden. Het onder andere organiseren van de open dag. Natalie of Sylvia informeren je graag over deze activiteiten. E-mailadres: ledenservice@ltcvathorst.nl 

Parkcommissie:
Is verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden op het park.
E-mailadres: pc@ltcvathorst.nl

Technische commissie:
Is onder andere verantwoordelijk voor het organiseren van de KNLTB-competities voor junioren en senioren,  de clubkampioenschappen en de interne wintercompetitie. E-mailadres: tc@ltcvathorst.nl

Nieuws Overzicht