Trainingsmogelijkheden

 Trainingsmogelijkheden 2020

 Januari – juli                            24 lesweken

              Jeugdtrainingen 1 x per week                         197,5
              Jeugdtrainingen 2x per week                          300,-
              Senioren trainingen                                        255,=

              Prive training               30 min.                        25,=
                                                 60 min                         50,=

September – december              12 lesweken 

             Jeugdtrainingen 1 x per week                         100,=
            Jeugdtrainingen 2x per week                          150,=
            Senioren trainingen                                        127,50

Padel training                          12 lesweken                140,=  
zowel jeugd als senioren

 Kan starten als er een groep compleet is ( min. 4 spelers )

 Lesduur

60 min, waarvan 50 minuten lesgebonden
30 min, waarvan 25 minuten lesgebonden