Vanaf 16 maart weer met 4 personen op de baan

Afgelopen maandag kwam het bericht vanuit de regering dat de beperking op het aantal spelers per baan komt te vervallen en we vanaf 16 maart weer met 4 personen op een baan mogen spelen en trainen. Goed nieuws dus!

Omdat de lesgroepen ook weer groter mogen worden, komt er meer ruimte vrij op de banen. We willen jullie allemaal danken voor jullie flexibiliteit van de afgelopen weken! Helaas is de avondklok nog wel van kracht, waardoor de banen nog steeds maar tot 20.45 uur bespeelbaar zijn. De beschikbaarheid in de avond blijft dus nog steeds beperkt.

Houd bij het afhangen rekening met andere spelers!
We begrijpen dat iedereen graag zo lang mogelijk wil spelen. Maar we willen jullie vragen om bij het afhangen rekening te houden met andere leden die ook graag willen spelen. Zorg ervoor dat er 45 minuten voor of na het afhangen beschikbaarblijft. Op de banen die tot 19.00 uur gebruikt worden voor training kan nog twee keer worden afgehangen, mits je niet om 19.30 uur afhangt. Op de banen waar geen lessen gegeven wordt, is uiteraard iets meer flexibiliteit mogelijk, maar ook daar het verzoek de banen zo optimaal mogelijk te benutten. De speeltijd van singles en dubbels blijft voorlopig 45 minuten. Hopelijk worden de avonden waarop we kunnen spelen binnenkort weer langer.

Lees ook het bericht van de KNLTB waarin je precies kunt lezen wat wel / wat niet mag binnen de huidige maatregelen. We blijven gezamenlijk verantwoordelijk voor het naleven van de regels.

Nieuws Overzicht