Uitnodiging online ALV op donderdag 18 maart om 20:00 uur

Direct na de ALV van vorig jaar zijn we als gevolg van COVID-19 helaas in een heel andere periode terechtgekomen. De nodige beperkingen en maatregelen trekken een zware wissel op ons (verenigings-) leven en welzijn. Gelukkig kan er nog steeds buiten gesport worden, al is het helaas niet op de manier zoals we gewend zijn. Als bestuur proberen we uiteraard de continuïteit van onze vereniging te waarborgen, maar door alle maatregelen zijn de wedstrijden, evenementen en een gezellig drankje aan de bar helaas weggevallen. Wij kijken uit naar het moment dat we elkaar weer zonder beperkingen kunnen ontmoeten op de club en in onze kantine!

Een belangrijk punt op de kalender dat door moet gaan, is onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze kan met de huidige maatregelen helaas niet fysiek plaatsvinden. De ALV op 18 maart a.s. om 20:00 uur vindt daarom online plaats, via Microsoft Teams. Met de verlenging van de tijdelijke Corona-spoedwet is geregeld dat langs elektronische weg gestemd kan worden in de ALV. Dus dat betekent dat dit – ook al is in de statuten anders bepaald – rechtsgeldig is.

Graag verzoeken wij je ons te laten weten of je aanwezig zult zijn.
Meld je aan op e-mail: secretariaat@ltcvathorst.nl 

Om je een uitnodiging voor de teamsvergadering te kunnen sturen, verzoeken wij je om duidelijk aan te geven op welk e-mailadres je de uitnodiging wilt ontvangen. Op dit e-mailadres ontvang je de link voor de digitale vergadering. Let  op! Je kunt alleen  stemmen wanneer je je hebt aangemeld met je eigen e-mailadres en op een eigen device de vergadering bijwoont. We moeten duidelijk de stemmen kunnen tellen en dit ook kunnen documenteren voor het archief.  

De documenten kunnen jullie uiterlijk twee weken voor de vergadering terugvinden op de website www.ltcvathorst.nl (inloggen noodzakelijk).
Heb je een vraag? Dan kun je die tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de ALV inzenden naar: bestuur@ltcvathorst.nl

Een dringend beroep op jullie als leden 
Wij gaan deze ALV afscheid nemen van twee actieve bestuursleden, Natalie (secretaris) en Sylvia (algemeen bestuurslid). Zij hebben zich de afgelopen drie jaar ingezet voor ons allemaal om samen met de andere bestuursleden en vrijwilligers de club draaiende te houden. Daar zijn wij, als bestuur dat achter blijft, hen erg dankbaar voor. We moeten ons als leden van LTC Vathorst realiseren dat we niet continu op dezelfde vrijwilligers kunnen blijven leunen. Het bestuur heeft vanaf de vorige ALV herhaaldelijk een oproep gedaan voor aanvulling van het bestuur en in het bijzonder een secretaris. Tot op heden heeft daar helaas niemand op gereageerd of zelfs maar naar geïnformeerd. Dat betekent dat onze vereniging vanaf de ALV geen secretaris meer heeft. Dit zal direct consequenties hebben. Dus, mocht je nog meer informatie willen hebben over wat de functie inhoudt, of wil je je verkiesbaar stellen voor een van de open posities nog tijdens de aankomende ALV? Schroom niet en stuur een email naar bestuur@ltcvathorst.nl. Mogelijk kunnen we jou wellicht al tijdens deze aankomende ALV voordragen als nieuw bestuurslid! 

Meer informatie én de agenda van de ALV lees je in de bijlage onder dit bericht.

 

 

Downloads:

Nieuws Overzicht