Secretaris

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en betrokken vrijwilligers voor de functies van secretaris, algemeen bestuurslid en ledenadministrateur binnen LTC Vathorst.

Deze functies maken het voor jou als vrijwilliger mogelijk om je verder te ontwikkelen als verenigingslid. Daarnaast bieden deze functies jou de mogelijkheid de vereniging op een andere manier te leren kennen en leer je ook andere leden kennen. Het is een manier om je verder te ontwikkelen binnen onze vereniging en kan je meedenken over het beleid van de vereniging.

Onze secretaris heeft aangegeven hun huidige termijn vol te maken maar niet herkiesbaar te zijn voor een volgend termijn tijdens de ALV.

 

Doel van de functie:

Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat.

 

Plaats in de vereniging:

Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging.

 

Taken:

·     Neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst;

·     Verspreidt de notulen en de actiepuntenlijst onder de deelnemers aan vergaderingen;

·     Houdt een archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar;

·     Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen;

·     Ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt;

·     Geeft mutaties in de verenigingsgegevens door aan de KNLTB;

·     Verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur;

·     Is het eerste aanspreekpunt van de vereniging voor externen (KNLTB, gemeente, andere verenigingen);

·     Is aanspreekpunt voor enkele commissies, zal in onderling overleg worden bepaald.

 

Kennis

·     Bekend met Outlook, Word, Excel en Powerpoint.

 

Vaardigheden

·     Accuraat

·     Communicatief vaardig

·     Organiseren

·     Dienstverlenend

·     Betrokken

·     Goed bereikbaar en aanspreekbaar

·     Flexibel

 

Vacatures Overzicht