Secretaris en Algemeen Bestuurslid

Kom jij on bestuur versterken? Wij zoeken een secretaris en een algemeen bestuurslid
In deze functies heb je de mogelijkheid om mee te beslissen over het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen onze groeiende tennis- en padelclub. Daarnaast biedt deze functie jou de mogelijkheid om de vereniging en haar leden op een andere manier te leren kennen. Je gaat deel uit maken van het bestuurlijke team dat in nauwe samenwerking en goede verstandhouding met elkaar alle klussen samen probeert op te lossen.

Secretaris

 • Doel van de functie
  Als secretaris draag je de algemene zorg voor de registratie van de gang van zaken binnen onze vereniging. Verder verdelen we binnen het bestuur de deeltaken zoals aanspreekpunt van een van de commissies.
 • Plaats in de vereniging
  Je vormt samen met de (vice)voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging.
 • Taken
  Je stelt in overleg met de overige leden van het dagelijks bestuur de agenda vast voor de vergaderingen en stuurt de uitnodigingen uit;
  Je notuleert de vergaderingen;
  Je verspreidt de notulen en de actiepuntenlijst onder de deelnemers aan de vergaderingen;
  Je houdt het archief van onze vereniging bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar;
  Je ontvangt alle externe correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt;
  Je geeft mutaties in de verenigingsgegevens door aan de KNLTB;
  Je verzorgt de administratie en de correspondentie van het bestuur;
  Je bent het eerste aanspreekpunt voor externe organisatie (KNLTB, gemeente en overige verenigingen);
  Je bent het aanspreekpunt voor enkele commissies (dit zal in onderling overleg worden bepaald).

Algemeen bestuurslid

 • Doel van de functie
  Je verricht ondersteunende (evt. projectmatige) taken voor het bestuur
 • Plaats in de vereniging
  Vormt samen met de (vice)voorzitter, penningmeester en secretaris het bestuur.
 • Taken
  Je neemt deel aan de bestuursvergaderingen
  Je neemt diverse ondersteunende (projectmatige) taken voor/namens het bestuur op zich
  Je bent aanspreekpunt voor enkele commissies (dit wordt in onderling overleg afgestemd)
  Je bent mede verantwoordelijk voor de invulling en ontwikkeling van het beleid van LTC Vathorst

Denk je dat een van deze functies iets voor jou kan zijn, of wil je eerst graag nog meer weten, neem dan (geheel vrijblijvend 😊) contact op met het bestuur via voorzitter@ltcvathorst.nl (Hans/Frank), en/of penningmeester@ltcvathorst.nl (Marjolijn) Zij lichten dan graag nog e.e.a. toe, zodat je de juiste beslissing kunt nemen! We hopen uiteraard snel iemand te vinden, zodat de taken binnen de vereniging kunnen doorlopen!

Vacatures Overzicht