Opensteling park voor jeugdlessen

De tennislessen voor de jeugd worden vanaf 29 april weer opgestart. Graag informeren wij je over de praktische informatie rondom het opstarten.

Dinsdagavond 21 april heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus iets versoepeld. Jeugd t/m 18 jaar mag onder voorwaarden sporten vanaf 29 april; de overige maatregelen zijn verlengd t/m 20 mei. De KNLTB heeft de voorjaarscompetitie verplaatst naar het najaar.

De tennislessen voor de jeugd worden vanaf 29 april weer opgestart. Dit zal gebeuren in de huidige lesgroepen. Het organiseren van deze lessen vraagt veel maatregelen en organisatie. Mede daarom en omdat we willen afwachten hoe dit allemaal verloopt, hebben we besloten dat we op dit moment het park (nog) niet openstellen voor vrijspelen door de jeugd. Wat de volgende stappen hierin zijn wordt op een later moment besloten.

Richtlijnen

Om het tennissen weer mogelijk te maken volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid en de KNLTB. De KNLTB heeft hiervoor een protocol opgesteld.

 

We verzoeken seniorleden, jeugdleden en ouders/verzorgers om dit protocol goed door te lezen en dit protocol met je kinderen te bespreken. Tijdens de tennislessen zullen de aanwezige tennisleraren er op toezien dat de richtlijnen uit het protocol worden toegepast.

 

Informatie over de tennislessen

·   Er zal voor de jeugd 2x in de week les worden gegeven.

·   Er worden groepen gemaakt van 16 leerlingen per groep met 2 trainers. Er worden 2

     groepen van 8 kinderen aan elkaar gekoppeld. De groepen worden

     verdeeld over de 8 banen.

·   Per groep leerlingen zal er een aparte app groep gemaakt worden.

·   De gele jeugd (13 t/m 18 jaar) zal (buiten de vakantie) ma en wo trainen of di en do.

·   Er zullen ballen gebruikt worden per 8 leerlingen voor dezelfde dagdelen en uren.

 

De lestijden voor de jeugd worden als volgt:

lestijden_correct_2.jpg

 

·   Ouders mogen hun kinderen afzetten op de parkeerplaats, maar mogen hun kinderen niet

     naar de baan brengen, sterker nog, ouders mogen voorlopig helemaal niet

     op het park komen, ook niet om naar de les te kijken.

·   De tennisleraren houden zich voor, tijdens en na de les, aan richtlijnen die door de KNLTB

     zijn gesteld om veilig te kunnen werken.

 

  

Routing
Onderstaand de uitgewerkte routing op ons tennispark. Groene pijlen voor entree, rode pijlen naar uitgang.

routing_2.jpg

Alle leerlingen gaan via de hoofdpoort naar binnen. Wanneer de leerlingen weg gaan, maakt de leraar de fietspoort open, zodat de leerlingen weg kunnen. Tijdens de lessen zijn beide poorten op slot. De trainer is verantwoordelijk voor het binnen laten en weg laten gaan van de jeugd. 

De volgende lesgroep komt 10 minuten laten weer via de hoofdpoort binnen, zodat de leraar tijd heeft om de deurklinken bij de wc’s schoon te maken en de ballen te wisselen.

Maatregelen op het park

Naast de hierboven aangegeven ‘routing’ nemen we ook een aantal maatregelen op het park zelf.

·           Het clubhuis blijft dicht. Dit geldt ook voor de oefenmuur.

·           De toiletten bij de kleedkamers blijven open, alleen voor nood. Wij verzoeken iedereen vooraf thuis naar het toilet te gaan. De kleedkamers zijn gesloten.

·           Er wordt gezorgd voor voldoende hygiënische maatregelen zoals papieren handdoekjes, desinfectiezeep en er zal regelmatig worden schoongemaakt.

·           Voor ‘vrij spelen’voor zowel junioren als senioren blijft het park gesloten. Bij overtreding zal niet meer worden gewaarschuwd, maar wordt direct Handhaving ingeschakeld.

 

 Corona contactpersoon

Tijdens de lessen zullen de tennisleraren zorgen voor het toezicht op het naleven van de maatregelen. Daarnaast is onze voorzitter Hans van de Ven de komende weken Corona contactpersoon voor specifieke vragen. Hans is bereikbaar op voorzitter@ltcvathorst.nl.

 

Tot besluit

Wij vinden het fijn om in ieder geval te kunnen starten met de lessen voor jeugd. We moeten uiteraard zien hoe e.e.a. in de praktijk zal gaan lopen. We moeten een goede balans zien te vinden, maar wij zijn er van overtuigd dat dit met een ieders inzet zeker gaat lukken.

Bovenstaande maatregelen gelden voorlopig tot 20 mei (het volgende toetsmoment van Mark Rutte). Wij hopen dat we rond deze datum, onder voorwaarden, het park ook kunnen openstellen voor onze seniorleden. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!


Het Bestuur

richtlijnen_knltb_2.jpg

 

Nieuws Overzicht